Макроекономічний огляд: загальна динаміка та регіональний вимір

< Назад до записів

Інститутом стратегічних досліджень підготовано дослідження "Макроекономічний огляд: загальна динаміка та регіональний вимір".

ВВП України після двох років глибокого падіння, демонструє тенденцію до стабілізації: у першому кварталі 2016 р. було зафіксоване зростання на 0,1% р/р. Це фактично означає зупинення спаду на вкрай низькій позначці: ВВП України, виражений у дол.США, у першому кварталі 2016 р. був приблизно вдвічі нижчим за аналогічний показник 2014 р. Чинниками падіння ВВП країни стали скорочення внутрішнього та зовнішнього попиту на товари українського виробництва, а також скорочення зовнішніх інвестицій.  Фактично в Україні на початку року були відсутні зовнішні прямі інвестиції, відкритим залишається лише канал залучення фінансових ресурсів від міжнародних організацій та урядів інших країн.

 

Основні галузі промисловості скорочували виробництво протягом останніх трьох років через низку несприятливих факторів: скорочення попиту на зовнішніх та внутрішніх ринках збуту, розрив виробничих зв’язків та втрати через війну на Донбасі, здорожчання імпорту внаслідок девальвації гривні тощо. Висока інфляція та зменшення реальних доходів значно погіршили споживацькі настрої та очікування людей, що спричинило обвал роздрібної торгівлі. Водночас ситуація в сільському господарстві була не такою критичною. Падіння інших галузей промисловості припинилося у 2016 р. – за 4 місяці 2016 р. промисловість зросла на 3,7% р/р завдяки впливу двох основних факторів – низька статистична база порівняння у 2015 р та деяке поліпшення зовнішньої кон’юнктури на сировинних ринках. Проте це зростання поки не стало сталим – вже в травні 2016 р. воно знову сповільнилося майже до нуля.       

 

Негативний тренд щодо падіння експорту до цих пір не вдалося переломити, що пов’язано в першу чергу з все ще слабкою кон’юнктурою на світовому ринку сировинних товарів (в першу чергу - пшениця та сталь). У географії експорту України зросла роль ринків Європи та Азії, в той же час зменшилася його залежність від ринків СНД. Крім того, у структурі експорту знову збільшилася частка товарів з низькою доданою вартістю (за рахунок сільського господарства).

 

Держаний борг України продовжує зростати - як у гривневому вираженні, так і у дол.США. Зростання державного боргу відбувалося у першу чергу за рахунок перерахунку зовнішніх боргових зобов’язань у гривню, а також внаслідок залучення кредитного фінансування через емісію боргових цінних паперів. Причому з 22,5 млрд.дол.США (547 млрд.грн.) внутрішніх державних боргових цінних паперів в обігу приблизно 70% (378 млрд.грн.) знаходяться у портфелі НБУ. Це є свідченням того, що Нацбанк є головним кредитором уряду в країні.

 

         Загальні виплати за державним боргом, що мають бути здійснені у 2016 році за рахунок коштів державного бюджету, оцінюються на рівні 234,3 млрд. грн. (9,5 млрд.дол.США), з яких 79,8% або 186,8 млрд. грн. (7,44 млрд.дол.США) – виплати за внутрішнім боргом та 20,2% або 47,4 млн. грн. (1,9 млрд.дол.США) становлять виплати за зовнішнім боргом. Така структура виплат за боргом є результатом домовленостей щодо реструктуризації зовнішнього державного боргу (Додаток 1).

 

Рівень золотовалютних резервів України з кінця 2015 р. стабілізувався на рівні наближеному до 13 млрд.дол.США, чому сприяло зниження від’ємного сальдо торгового балансу та залучення фінансових ресурсів від міжнародних організацій та урядів.

 

Доходи та витрати Державного бюджету України протягом останніх років значно збільшилися у гривневому вираженні, у першу чергу, внаслідок високого рівня інфляції та девальвації гривні.

 

         Активи банківського сектору у дол.США з кінця 2013 р. по 01.04.16 зменшились на 70%. Одним з наслідків трансформацій у банківському секторі стала зміна структури концентрації банківських активів – відбулося нарощення питомої ваги активів держаних банків та банків з іноземним капіталом. Частка «токсичних» кредитів у банківській системі сягає 88% за окремими групами суб’єктів (фізичні особи, у іноземній валюті), що мають заборгованість перед банками. З 2013 р. по 2016 р. в Україні кількість банків зменшилась з 180 до 109.

 

Щодо економічної ситуації у регіональному вимірі: найбільший спад у промисловості та зовнішній торгівлі протягом останніх трьох років відчули східні та південно-східні області (Додаток 2). Це було зумовлено спеціалізацією економіки цих регіонів на виробництві сировинних товарів і машинобудуванні, високою залежністю основних галузей від зовнішньої кон’юнктури та низькою диверсифікацією економіки і ринків збуту (орієнтованість на російський ринок), а також втратами через близькість до зони воєнного конфлікту. Економіка і торговельні потоки західних і центральних районів постраждали менше у порівнянні зі східними регіонами, оскільки вони традиційно більше орієнтовані на торгівлю з сусідніми ринками ЄС та в їх економіці більш відчутний вплив АПК, який був драйвером розвитку в цей період.

 

Повністю ознайомитися із дослідженням можна завантаживши PDF-файл, що додається.

 

 

 


Блоги

Публікації

X
X

Партнери