Експерти Інституту взяли участь в роботі Х Міжнародної конференції студентів та молодих науковців

< Назад до записів

Експертна група в складі директора Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна» А.Єрмолаєва та головного радника  Інституту, доктора соціологічних наук В.Щербини, взяла участь в роботі Х Міжнародної конференції студентів та молодих науковців “Соціологія і сучасні соціальні трансформації”. Конференцію, що відбулася 16-17 листопада 2017 р., було організовано та проведено факультетом  соціології та Науковим товариством студентів та аспірантів Київського національного університету імені Тараса Шевченка  (Україна) спільно з Факультетом соціології та історії Університету Прешова (Польща).

Під час роботи конференції було проведено науковий круглий стіл «Демократія в сучасному світі», на якому А.Єрмолаєв та В.Щербина представили студентам, молодим науковцям на науковій соціологічній спільноті переклад колективної монографії  «Единбурзький погляд на історію демократії – від давніх часів до майбутніх можливостей» (The Edinburgh Companion to the History of Democracy -From Pre-history to Future Possibilities, Edinburgh University Press 2012).

Директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»А.Єрмолаєв представив проект перекладів академічної літератури, який реалізує Інститут спільно з  Послом доброї волі ПРООН, д.ф.н., професором кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія» Михайло Мінаковим та видавництвом «Фоліо». Під час виступу А.Єрмолаєв зупинився на специфічних історичних та політичних  умовах демократичного транзиту в Україні, та окреслив сучасні проблеми, вирішення яких є нагальною проблемою для подальшого формування засад демократії в Україні. У своєму виступі директор Інституту розкрив бачення циклічного процесу  розвитку демократизації українського суспільства, логікою якого є низка революційних та реакційних етапів.

Головний радник  Інституту, доктор соціологічних наук В.Щербина, розкрив основні ідеї видання та представив бачення соціокультурних та історичних умов сприйняття ідеї демократії в українському суспільстві. Зокрема, у виступі було розкрито ідею необхідності демократизації дискурсу щодо демократії в сучасних умовах, а також наголошено на важливості формування базового всеохоплюючого діалогу в суспільстві як фундаментальної умови збереження і розвитку засад демократичного процесу в Україні.

За результатами виступів було проведено наукову дискусію, під час якої  висловлювалися думки щодо необхідності соціологічного моделювання процесів розвитку демократії в Україні, щодо необхідності переосмислення демократичного потенціалу українського суспільства, якого було набуто у подіях ХХ ст.

Науковці високо оцінили та підтримали проект Інституту і висловили думку щодо необхідності подальшого впровадження в науковий обіг текстів, що відображають стан гуманітарної думки сучасної світової спільноти. Для користування в процесі наукової та освітньої діяльності бібліотеці  факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка було безкоштовно передано низку екземплярів видання.


Блоги

Публікації

X
X

Партнери