Ірина Клименко

< Назад до списку

Ірина Клименко

Головний радник Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»


Освіта:
2011 р. Європейський Центр Дж. Маршала, Програма прикладних досліджень з питань безпеки.
2000 р. пошукач Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ, захистила дисертацію за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Тема дисертації «Співпраця України з міжнародними фінансово-кредитними установами в умовах ринкової трансформації економіки».
1982-1987 рр. навчалася на філософському факультеті Київського державного університету ім.. Т.Г.Шевченка.
Дослідницькі інтереси:
Економічні процеси та міжнародне економічне співробітництво: роль і місце світових економічних інститутів; проблеми міждержавних економічних відносин; принципи зовнішньоекономічної стратегії держави.
Професійна біографія:
Ірина Клименко є головним радником Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна». Сферою її відповідальності є організація та проведення економічних досліджень в Інституті стратегічних досліджень «Нова Україна». З 2010 по 2013 рік І.Клименко працювала завідувачем відділу зовнішньоекономічної політики Національного інституту стратегічних досліджень. Основні напрями досліджень в НІСД: аналіз економічних відносин України з країнами-партнерами, економічними угрупуваннями та провідними світовими економічними інститутами (СОТ, Світовий Банк, МВФ, ЄС, ШОС, BRICS); аналіз тенденцій зовнішньої торгівлі України; аналіз умов приєднання України до міжнародних інтеграційних об’єднань та угод (розширена Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, Зона вільної торгівлі СНД тощо); аналіз тенденцій та проблем розвитку глобальної економіки тощо. Була залучена до підготовки оперативних аналітичних матеріалів та політичних рекомендацій для Апарату Президента України, інших центральних та регіональних органів влади, організовувала та проведення наукові семінари, конференції, «круглі столи» тощо. З 2001 по 2010 р. працювала старшим науковим співробітником відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту, де проводила наукові дослідження за напрямами: зовнішньоекономічні та фінансові відносини України у глобальному просторі; тенденції та проблеми розвитку глобальної економіки і перспективи для України.
Основні наукові праці:
Украина ХХI века – между Европой и Евразией: сб. аналит. докл. / И. В. Клименко, Ю. М. Харазишвили, А. Н. Шаров, И. В. Ус.; под. ред. Я. А. Жалило. – К.: НИСИ, 2013. – 117 С.
Україна в інтеграційних процесах на пострадянському просторі: моделювання альтернатив : аналіт. доп. / І. В. Клименко, Ю. М. Харазішвілі, О. М. Шаров, І. В. Ус. – К. : НІСД, 2013. – 104 с.
Ризики європейського інтеграційного проекту: виклики та можливості для України: аналіт. доп. / І. В. Клименко, І. В. Ус. – К.: НІСД, 2012. – 88 с.
Європейський проект та Україна : монографія / А. В. Єрмолаєв, Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська, О. О. Резнікова, І.В. Клименко [та ін.]. – К.: НІСД, 2012. – 192 с.
Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньоекономічної торгівлі України у посткризовий період. / І.В. Клименко, О.А. Федірко, І.В. Ус . – К.: НІСД, 2011. – 120 с.
Перспективи взаємовідносин України і Митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан та Російської Федерації / А. В. Єрмолаєв, І. В. Клименко, Я. А. Жаліло, Н. Є. Пелагеша [та ін.]; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 72 с.

Блоги

Публікації

X
X

Партнери