Вячеслав Потапенко

< назад до списку

Вячеслав Потапенко

Головний радник Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна»


Освіта:
1992 – спеціаліст-геоеколог, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
1996 – кандидат географічних наук, тема дисертації «Методика ландшафтно-екологічного аналізу та оцінки території адміністративного району»
2003 – магістр журналістики, Інститут журналістики Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
2005 – магістр державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України
2014 - дисертація на здобуття ступеня доктора економічних наук на тему «Трансформація системи природокористування України на засадах «зеленої» економіки: теорія, методологія, практика» прийнята до захисту 21 лютого вченою радою із спеціальності 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
Біографічні данні:
Вячеслав Потапенко народився 4 лютого 1968 року вмісті Києві, член Партії зелених України з 2005 року, Українського географічного товариства з 1990 року, Спілки журналістів України з 2002 року, Інституту зеленої економіки (Великобританія) з 2010 року та Міжнародного товариства сталого розвитку (Болгарія) з 2012 року.
Дослідницькі інтереси:
Стратегічне планування, державна екологічна політика, сталий розвиток, зелена економіка, ресурсна та екологічна безпека, екологічна трансформація господарства, міжнародний зелений політичний рух, громадські організації, державна політика та місцеві громади
Досвід державної служби:
Вячеслав Потапенко є держслужбовцем 5 рангу, стаж держслужби 15 років. З 2007 року був консультантом народного депутата України, а з 2010 р. головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, потім заступник завідувача відділу екологічної та техногенної безпеки.
Досвід громадської роботи:
Вячеслав Потапенко має досвід громадської та організаційної роботи, зокрема в 2004-2005 рр. був директором ГО Інститут сталого розвитку ім. Вернадського, в 2005-2006 рр. главою секретаріату Партії зелених України, в 2008-2010 рр. директор ГО Інституту трудових і соціальних відносин, з 2013 року директор ГО Інститут зеленої економіки.
Досвід наукової роботи:
Вячеслав працював завідувачем лабораторії Інституту рдіоекологіі Української аграрної академії наук (1996-1997 рр.) старшим науковим співробітником Державного центру радіогеохімії навколишнього середовища Національної академії наук України та Міністерства з надзвичайних ситуацій (1998-1999 рр.) та старшим науковим співробітником лабораторії ландшафтної екології Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (1992-1996 рр.)
Досвід викладацької роботи:
Вячеслав Потапенко має досвід роботи доцентом в Київськом національном університеті імени Тараса Шевченка (1997-2006 рр.), Національному універсітеті «Києво -Могилянська академія» (1999-2001рр.), національній академії екологічної освіти (2006-2007рр.), з 2013 року в Національному університеті біоресурсів і раціонального природокористування
Вибрані проекти:
«Економічна стратегія розвитку низьковуглецевої економіки в Україні» (Світовий банк, 2013), «Аналіз законодавчої бази України для розвитку більш чистого виробництва» (Програма промислового розвитку ООН, 2013) «Надання підтримки країнам Східного партнерства щодо впровадження Зеленого зростання в Україні» ( Організація економічного співробітництва та розвитку, 2013), «Цілі розвитку тисячоліть, сьома мета - сталий розвиток АР Крим» (Програма розвитку ООН. 2010р.). «Модель сталого розвитку столичного регіону України (Фонд Сороса, 1998-1999 рр.) Перша «Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні» (Мінприроди України, 1993р.)
Вибрані тренінги:
Регулярно підвищує кваліфікацію на міжнародних тренінгах: ООН «Зелена економіка - політичні механізми та впровадження зеленого зростання» (Ізраїль, 2013), Український науковоо-технічний центр (Канада): «Судова екологічна експертиза» (Грузія, 2011), Партія зелених України «Обмін досвідом співпраці зелених партій у Східній Європі (Чехія, 2006), НАСА «Ініціатива співробітництва в галузі наук про землю в північно-Східної Євразії» (США, 2004), Центр средземноморських досліджень (Італія) «Участь місцевих громад для забезпечення сталого розвитку» (Італія, 1998)
Вибрані публікації:
1. Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої» економіки: [монографія] / За наук. ред. д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова. / В.Г. Потапенко. – Київ: НІСД, 2013 – 296 с. (українська)
2. Potapenko V. Green Energetics Grows in Ukraine. / Green Economics: The Greening of Energy Policies/ Edited by Ryota Koike and Miriam Kennet. – Reding, The Green Economics Institute, 2012. – P.309-314. (English)
3. Potapenko V. Energy policy in Ukraine based on the Chernobyl Experience. / Green Economics: The Greening of Energy Policies/ Edited by Ryota Koike and Miriam Kennet. – Reding, The Green Economics Institute, 2012. – P.37-46. (English)
4. Потапенко В.Г. Перспективы «зеленой экономики в Украине как механизм формирования устойчивого развития // Устойчивое развитие. –Варна, 2012. -№ 4. –С.47-52. (русский)
5. Потапенко В.Г. Безпекові цінності як основа формування «зеленої економіки» // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія методологія практика. – Семфірополь: В.Д. «АРІАЛ», 2011.- т.1. - С.189-202с.(українська)
6. Potapenko V. Legal regulation of the economic security in Ukraine in the territories polluted as a result of the Chernobyl nuclear catastrophe // Environmental Forensics / Redactor Landis Henry (Canada) / Science & Technology Centre in Ukraine, Environment Canada, Canada`s Department of Foreing affairs & International Trade, International Science & Technology Centre , International Natwork of Environmental Forensics. –Tbilisi (Georgia), 2011. - P.9-14. (English)
7. Потапенко В.Г. Проблеми та перспективи формування вуглецевого ринку в Україні // Економічний часопис –ХХІ, № 11-12, 2010. (Українська)
8. Потапенко В.Г. Анализ факторов экологической безопасности функционирования системы транспортировки нефти в Черноморско-Каспийском регионе // Энергетические проблемы российско-украинских отношений. Санкт-Петербург, 2001. (русский)
9. Potapenko V. GIS modeling of environmental risk assessment of territories contaminated with radionuclides in Ukraine. // The Fifth International symposium and Exhibition on Environmental Contamination in Central and Eastern Europe, Prague, 2000 (English)
10. Potapenko V. Landscape-ecological estimation of territory for environmental management. // Landscape research anв its application in environmental management. Warsow, 1994. (English)

Блоги

Публікації

X
X

Партнери